Stenens röst

Konst, skapande och upplevelser med fokus på berättande. Vi undersöker människans relation till sten och hur vi förhåller oss till stenen som objekt och spegling av oss själva - andligt, vetenskapligt, historiskt och personligt.

Utställningen presenterar några konstnärer som använder sig av sten som material i skulptur, film och ljudverk, teckningar och installationer. Konst skapat från utforskning av våra egna kroppars beståndsdelar till undersökning av diabasens påstådda inneboende magnetism, vilket anses skapa säregna och unika strömningar som även kan upplevas fysiskt.

Vi samtalar, betraktar, lyssnar, undersöker, härmar, mimar, dramatiserar, rör och berör. Vi skapar också något utifrån inspirationen vi fått i konsthallens utställning.

Läs mer om utställningen.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Ur läroplanen

I läroplanens, LGR 11, övergripande mål står: ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

Bokning

Programmet bokas via telefon
044-13 52 56, Tis–fre kl 8–11.45.

Datum

3/2–1/5. OBS, endast eftermiddagar.

Tid

90 min, visning och workshop
Ta gärna med en frukt eller fika till pausen!

Antal

Max 25 elever/klass

Årskurs

Alla åldrar – Kulturnyckelprogram för årskurs 5

Till vänster en nyckel, och till höger texten Kulturnyckeln. Logotypen för Kulturnyckel hos Kristianstads kommun.