Personal

Museets personal framför museet.

Här finns alla anställda på Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. För att skicka e-post, klicka på namnet. Annars är det fornamn.efternamn@regionmuseet.se som är adressen. Vid dubbla efternamn används bara första namnet.

Publik verksamhet

Arkiv, samlingar och dokumentation

Biblioteksassistent

Projektmedarbetare – Skateprojektet

Svartvit bild på en man.

Intendent; samlingar

Svartvitbild på en kvinna.

1:e intendent; faktarum/samlingar.

Svartvitbild på en kvinna.

Etnolog/verksamhetsledare

Svartvit bild på en man.

Intendent; faktarum/bibliotek och arkiv.

Svartvitbild på en kvinna.

Projektmedarbetare – Skateprojektet

Svartvit bild på en man.

Café Miró

Vik. föreståndare

Svartvitbild på en kvinna.

Foto, information och formgivning

Informatör/pressansvarig

Svartvit bild på en man.

Fotograf/formgivare

Svartvitbild på en kvinna.

Kristianstads konsthall

Konsthallsintendent

Svartvitbild på en kvinna.

Pedagogik

Kulturmiljöpedagog

Svartvitbild på en kvinna.

Reception & butik

Museivärd & butiksansvarig

Svartvitbild på en kvinna.

Järnvägsmuseet

Museitekniker – Järnvägsmuseet

Svartvit bild på en man.

Utställningsfrågor/publik verksamhet

Samordnare publik verksamhet

Svartvitbild på en kvinna.

Museitekniker & service

Museitekniker

Svartvit bild på en man.

Museitekniker – Järnvägsmuseet

Svartvit bild på en man.

Museitekniker

Svartvit bild på en man.

Museitekniker

Svartvitbild på en kvinna.

Service

Svartvitbild på en kvinna.

Kulturmiljö

Arkeologi

Arkeolog; förhistoria/medeltid, handläggare
Verksamhetsledare, Kulturmiljö

Svartvit bild på en man.

Arkeolog; förhistoria/medeltid

Svartvitbild på en kvinna.

Arkeolog; Skog och Historia

Svartvitbild på en kvinna.

Arkeolog; Skog och Historia

Svartvit bild på en man.

Byggnadsvård

Byggnadsantikvarie

Svartvitbild på en kvinna.

Byggnadsantikvarie, inriktning kyrkor

Svartvitbild på en kvinna.

Byggnadsantikvarie

Svartvitbild på en kvinna.

Byggnadsantikvarie, inriktning kyrkor

Byggnadsantikvarie

Svartvitbild på en kvinna.

Byggnadsantikvarie

Svartvitbild på en kvinna.

Byggnadsantikvarie

Svartvitbild på en kvinna.

Byggnadsantikvarie,
inriktning industrihistoria
Kontaktperson, Skånes kommuner

Svartvitbild på en kvinna.

Byggnadsantikvarie

Svartvitbild på en kvinna.

Kulturlandskap

Landskapsvetare

Svartvitbild på en kvinna.

Ledning

Museichef/Landsantikvarie i Skåne

Svartvitbild på en kvinna.

Biträdande museichef

Personaladministratör

Svartvitbild på en kvinna.

Ekonomiassistent

Svartvitbild på en kvinna.