Vandring över deponi och vall

Stig genom ett översvämmat landskap.

Att planera för framtiden - från Karl Xll ekskog på Visingsö till invallningen av Kristianstad. Genom vandringen, som konstnärlig metod, diskuteras problematiken för Kristianstad men också det antropocena perspektivet och människans svårigheter att se bortom vår idévärld. Turerna består av mikroföreläsningar och presentationer ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Vandringarna har satts samman av konstnärerna Malin Lobell och Caroline Mårtensson och dokumenteras till utställningen på Kristianstads konsthall utifrån koncept av konstnär Terje Östling.

Madeleine Tunbjer, konstnär, och Ingemar Jönsson, ekolog, kring betydelsen av att uppleva biologisk mångfald. Maria Greger, docent i växtfysiolog, i dialog med konstnärerna Malin Lobell och Caroline Mårtensson om fytoremediering. Caroline Fredriksson, teknisk vattenresurslära LTH. Historiska stormar möter framtidsscenarion – om Backafloden 1872, en av Östersjöområdets största naturkatastrofer som fallit i glömska. Håkan Wallander, professor i markbiologi, om jordbildning – grunden för vår tillvaro. Avslutande fika, ett koncept av konstnären Nilsmagnus Sköld.

Tillgänglighet

Att beskriva tillgänglighet i naturen är inte lätt, eftersom graden av tillgänglighet kan upplevas olika beroende på vilken funktionsvariation man har.

Vandringen genomförs i biosfärområdet Vattenriket, Kristianstad. Vid anmälan kan mer information om vandringens förutsättningar ges.

Mer information

Lunds Universitet har intervjuat en av forskarna som är med på vandringen. Länken öppnas i ny flik

» Klimatvandra med forskare och konstnärerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bildcredit

Caroline Mårtensson

17 juni 2018

13.00–
15.00

Naturum

50 kronor

Samling vid parkeringen vid bron till naturum.

Maxantal: 30 deltagare.

Platsbokning

Föranmälan görs senast 10/6 till receptionen på Regionmuseet Kristianstad tel. 044-135245 (under museets öppettider), eller vardar@regionmuseet.se Ange namn, epost samt mobilnummer.

Det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

Betalning

görs i samband med föranmälan eller före sista anmälningsdag via BG 5935-2807 Ange text: 501704 Man & Biosphere

Samarbetspartners

Logotyp för Vattenriket Kristianstad
Logotyp för Lunds universitet.

Finansiärer

Logotyp för Sparbanken Skåne.
Logotyp för Region Skåne.